Polityka zwrotów i reklamacji sklepu e-instalator.pl

  1. Wprowadzenie

Polityka zwrotów i reklamacji sklepu e-instalator.pl ma na celu zapewnienie klientom klarownych i transparentnych zasad dotyczących możliwości zwrotu lub reklamacji zakupionych produktów.

  1. Zwroty

2.1. Warunki ogólne

Klient ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Zwrot dotyczy tylko towarów nieużywanych, nieuszkodzonych, w oryginalnym opakowaniu i z kompletem dokumentów (paragon, faktura VAT). W przypadku, gdy produkt został wadliwie wykonany lub jest wadliwy, zwrot jest możliwy bez względu na czas jego użytkowania.

2.2. Procedura zwrotu

Aby dokonać zwrotu, klient powinien poinformować sklep o swojej decyzji w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, a następnie przesłać towar na adres sklepu. Koszty przesyłki związane z dokonaniem zwrotu ponosi klient. Po otrzymaniu przesyłki i stwierdzeniu, że produkt spełnia wymagania zwrotu, sklep zwraca pieniądze za zakupiony towar w ciągu 14 dni od otrzymania zwracanego towaru.

  1. Reklamacje

3.1. Warunki ogólne

Klient ma prawo do reklamacji towaru w przypadku, gdy produkt posiada wady fabryczne lub uszkodzenia powstałe w trakcie transportu. Reklamacja dotyczy tylko towarów nieużywanych, nieuszkodzonych w sposób mechaniczny i w oryginalnym opakowaniu z kompletem dokumentów (paragon, faktura VAT).

3.2. Procedura reklamacji

Aby złożyć reklamację, klient powinien poinformować sklep o wadzie towaru w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Klient jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego towaru na adres sklepu, koszty przesyłki ponosi sklep. Sklep w ciągu 14 dni od otrzymania reklamowanego towaru ustala, czy reklamacja jest zasadna. W przypadku uzasadnionej reklamacji, sklep naprawi wadliwy produkt lub wymieni go na nowy. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany towaru, sklep zwraca pieniądze za zakupiony towar.

  1. Postanowienia końcowe

Polityka zwrotów i reklamacji sklepu e-instalator.pl jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku niejasności w zakresie niniejszej polityki, decyduje treść przepisów prawnych. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki zwrotów i reklamacji w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Klienci zostaną poinformowani o wszelkich zmianach w polityce na stronie sklepu lub drogą elektroniczną. Sklep e-instalator.pl zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób szybki i skuteczny. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym złożyć skargę do Rzecznika Praw Konsumenta.