Instalacja powietrznej pompy ciepła – najlepsze praktyki

30 grudnia 2022
pompy ciepla na zewnątrz

Ten przewodnik dotyczący powietrznych pomp ciepła ma na celu zapewnienie instalatorom lepszego zrozumienia instalacji pomp ciepła – od projektowania do instalacji.

Zacznij od dobrego projektu

Podczas każdej instalacji istnieje wiele technicznych kwestii, na które należy zwrócić uwagę. Niewłaściwy projekt może skończyć się nieefektywnym systemem dla klienta. Poświęcenie czasu na pracę nad projektem systemu przed instalacją ułatwi ją i zapewni doskonały rezultat.

Wybierz odpowiednie parametry pompy ciepła

Poprawne dopasowanie powietrznej pompy ciepła jest niezwykle ważne. W przeciwieństwie do systemów spalających, nie można dokonać ogólnych obliczeń na podstawie wielkości planu piętra domu. Zamiast tego należy poświęcić czas na obliczenie strat ciepła przez okna, podłogi, ściany, dachy i wentylację. Korzystanie z kalkulatora pozwala określić zdolność grzewczą, którą następnie można wykorzystać do określenia rozmiaru pompy ciepła. Celem jest wybranie jednostki, która może zarządzać w 100% systemem, gdy warunki temperaturowe na zewnątrz są przekroczone przez co najmniej 99,6% roku. Sprawdź wszystkie wytyczne dotyczące wydajności producenta, aby upewnić się, czy są odpowiednie.

Lokalizacje jednostek wewnętrznych i zewnętrznych

Dla każdej powietrznej pompy ciepła lokalizacja jednostek ma ogromny wpływ na wydajność. Oczywiście zawsze należy sprawdzić i stosować się do instrukcji producenta. Ogólne standardy branżowe podkreślają znaczenie znalezienia miejsca dla jednostek zewnętrznych, w którym nie ma przeszkód dla przepływu powietrza. Idealnie, jednostki zewnętrzne powinny być chronione przed silnym wiatrem i umieszczone w miejscu, które jest nasłonecznione. Jednostki wewnętrzne również potrzebują dużo miejsca, ale musisz również upewnić się, że są umieszczane w obszarach, które umożliwiają swobodny przepływ powietrza w całym domu.

Komunikacja z klientem podczas instalacji

Nie zapomnij, że instalacja to nie tylko montaż części w odpowiedniej kolejności. Jesteś również świadczysz usługę dla klienta. Aby instalacja przebiegła sprawnie, instalatorzy pomp ciepła powietrznych muszą poświęcić czas na rozmowę z klientami. Standardy branżowe nie wymagają być uprzejmym i przyjaźnie nastawionym, ale zawsze to pomaga.

Najlepsze praktyki dotyczą zapewnienia, że klient jest bezpieczny i dobrze poinformowany. To jest obowiązkiem, aby dokładnie wyjaśnić, jak działają powietrzne pompy ciepła i upewnić się, że klient jest świadomy ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa. Musisz również omówić potrzeby grzewcze klienta i codzienne rutyny, aby zapewnić, że nie umieścisz żadnych elementów w nieefektywnych lokalizacjach. Upewnij się, że klient otrzyma informacje o regularnych harmonogramach konserwacji, potencjalnych uszkodzeniach, na które należy zwrócić uwagę oraz o tym, jak dostosować system.

Ostrożność podczas instalacji czynnika chłodniczego

Tworzenie i lokalizacja linii czynnika chłodniczego to zazwyczaj jedne z pierwszych rzeczy, które należy rozważyć. Pompy ciepła często używają więcej czynnika chłodniczego niż tradycyjne grzejniki, dlatego ta część instalacji musi być przeprowadzona ostrożnie. Poprawne uruchomienie systemu wymaga dużo skupienia i dbałości o szczegóły.

Umieść rury ostrożnie, aby zmniejszyć ich uszkodzenie

Wszystkie rury czynnika chłodniczego powinny być jak najkrótsze i mieć jak najmniej połączeń lub zakrętów. To pomaga zmniejszyć ryzyko wycieków. W celu dalszej ochrony standardy branży zalecają pokrycie całej długości izolacją i ochronę izolacji zewnętrznej odpowiednim pokryciem zgodnym z kodem. Wszystkie rury muszą być również prawidłowo wspierane i przymocowane. Aby uniknąć problemów, upewnij się, że spadek linii jest w odpowiednim kierunku. Możesz zmniejszyć ryzyko wycieków poprzez używanie nowych złączy zaciskowych i odpowiedniego uszczelnionego złącza zaciskowego dla swojego rodzaju rur.

Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami producenta

Podczas instalowania jednostek wewnętrznych i zewnętrznych pompy ciepła zawsze zaczynaj od instrukcji producenta. Pompy ciepła nie zawsze są standaryzowane, dlatego różne urządzenia mają różne potrzeby. Sprawdź dokładnie, aby dowiedzieć się, jakie są wymagania dotyczące minimalnej odległości i wymagania wsparcia. Oprócz specyficznych dla jednostki wymagań upewnij się, że pamiętasz o ogólnych standardach instalacji pomp ciepła. Będziesz musiał stosować wiele najlepszych praktyk, takich jak:

 • Przymocuj jednostkę zewnętrzną do twardej, poziomej powierzchni.
 • Używaj izolatorów antywibracyjnych podczas montażu w sytuacji, gdy wibracje są nieuniknione.
 • Montuj tylko na dachach specjalnie zaprojektowanych do znoszenia ciężaru i ruchu jednostki.
 • Zostaw odstęp pod jednostką zewnętrzną, aby umożliwić usuwanie śniegu i zanieczyszczeń.
 • Używaj odpowiedniego sprzętu do materiału, na którym montowana jest jednostka.
 • Upewnij się, że ściany są strukturalnie wytrzymałe przed montażem jakichkolwiek jednostek na nich.
 • Sprawdź, czy ściana za jednostką nie zawiera instalacji wodociągowej, przewodów elektrycznych lub krzyżowych przestrzeni.
 • Zapewnij wystarczające odstępy wokół jednostek wewnętrznych, aby umożliwić konserwację i przepływ powietrza.

Instalacja elektryczna i ustawienie termostatu

Instalatorzy pomp ciepła muszą być na bieżąco ze wszystkimi lokalnymi przepisami budowlanymi dotyczącymi instalacji elektrycznej. Podczas instalacji może być wiele aspektów elektrycznych do przeprowadzenia. Musisz zapewnić zasilanie dla wentylatorów, pomp i grzejników pomocniczych pompy ciepła. Zazwyczaj również konieczne jest prowadzenie przewodów elektrycznych od pompy ciepła do termostatu lub innych elementów sterujących.

Upewnij się, że istniejąca instalacja elektryczna budynku jest w stanie obsłużyć obciążenie pompy ciepła. W niektórych przypadkach może być konieczne dodanie nowych dedykowanych obwodów. Przy każdym urządzeniu, które instalujesz, musisz upewnić się, że urządzenie otrzymuje odpowiednie napięcie i posiada odpowiednio dobrane zabezpieczenie przed przeciążeniem.

Używaj przewodów i złączek zatwierdzonych przez branżę, które są odpowiednio oznakowane i kolorowane. Pompy ciepła do ogrzewania wody również mają pewne unikalne rozważania, takie jak unikanie kontaktu przewodów elektrycznych z rurociągiem chłodziwa lub prowadzenie kabla systemu pompy ciepła i głównego kabla zasilającego razem. Pracując z systemami elektrycznymi pomp ciepła, ważne jest, aby pamiętać, że nie zawsze są one kompatybilne z innymi produktami HVAC. Wiele inteligentnych termostatów nie może obsługiwać systemów pomp ciepła bez kanałów wentylacyjnych.

Używaj list kontrolnych

Nawet najlepszy technik może zapomnieć o drobnych szczegółach, dlatego przydatna jest lista kontrolna do przejrzenia. Oczywiście twoja dokładna lista kontrolna będzie się różnić w zależności od używanego sprzętu, ale może być pomocne zadawanie sobie następujących pytań.

 • Czy użyłeś norm branżowych do obliczenia obciążenia cieplnego, temperatury projektowej i pojemności systemu?
 • Czy jednostka zewnętrzna ma wystarczające odstępy według specyfikacji producenta?
 • Czy jednostka zewnętrzna jest chroniona przed deszczem, lodem i śniegiem?
 • Czy jednostka zewnętrzna jest przymocowana do konstrukcji lub podkładu mechanicznego z odpowiednim sprzętem?
 • Czy jednostka zewnętrzna jest pozioma?
 • Czy wszystkie jednostki wewnętrzne znajdują się w miejscu z wystarczającą ilością odstępu?
 • Czy wszystkie jednostki wewnętrzne są mocno zamocowane?
 • Czy sprawdziłeś, czy system kanałów jest odpowiednio dobrany do przepływu powietrza w systemie pompy ciepła?
 • Czy wszystkie kanały są uszczelnione i sprawdzone pod kątem wycieków?
 • Czy wszystkie kanały poza przestrzenią klimatyzowaną są odpowiednio zaizolowane?
 • Czy używałeś zestawów rur i długości zalecanych przez producenta podczas tworzenia systemu
 • Czy wszystkie połączenia szczelne były dokręcone według sugerowanego momentu obrotowego producenta?
 • Czy wszystkie rury są zaizolowane i szczelnie uszczelnione?
 • Czy sprawdziłeś system chłodziwa testem ciśnienia zgodnie z instrukcjami producenta?
 • Czy wszystkie prace elektryczne były wykonywane przez elektryka z uprawnieniami, który przestrzegał wszystkich odpowiednich wytycznych?
 • Czy uruchomiłeś jednostki w trybie chłodzenia i ogrzewania, aby sprawdzić, czy wszystko działa prawidłowo?
 • Czy zapewniłeś właścicielowi instrukcję obsługi i zalecany harmonogram konserwacji?
 • Czy nauczyłeś właściciela, jak kontrolować system i wyjaśniłeś, jak będzie wyglądał, gdy system się zepsuje?